skip to Main Content
+34 986 487 835 info@integasa.com    YOUTUBE      SINCE 1974
TITULAR DEL SITIO WEB
DENOMINACIÓN SOCIAL: Industrias Técnicas de Galicia S.A.
NIF: A36610509
DOMICILIO SOCIAL: Camiño Monte Faquiña 31, 36416 Mos (Pontevedra)
CONTACTO: Teléfono: 986487835  
Email: info@integasa.com  
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Tomo: 4210 Libro: 4210
Folio: 137 Secc.: 8
Hoja: 8314  
WEBSITE OWNER
CORPORATE NAME: Industrias Técnicas de Galicia S.A.
TAX ID: A36610509
ADDRESS: Camiño Monte Faquiña 31, 36416 Mos (Pontevedra)
CONTACT: Telephone: 986487835  
Email: info@integasa.com  
REGISTRATION DATA IN THE COMMERCIAL REGISTRY: Volume: 4210 Book: 4210
Folio: 137 Section: 8
Sheet: 8314  
Back To Top